Monthly Archives : November 2003

Tervishoiuamet asub

Tervishoiuamet asub Tallinnas, aadressil Hiiu 42. Tervishoiuameti peadirektor on Kaljo Mitt. Amet moodustati Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel. Ameti tegevusvaldkonnad on: tervishoiutöötajate registreerimine; tegevuslubade väljastamine; riikliku järelevalve teostamine ning riikliku sunni kohaldamine «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» ja teiste seadustega ettenähtud alustel, ulatuses ja korras; kiirabi tegevuse ja hädaolukorraks valmisoleku korraldamine oma pädevuse piires; ettepanekute tegemine oma tegevusvaldkonna…Continue Reading…