Monthly Archives : September 2005

JURIIDILISE OSAKONNA JUHATAJA AMETIJUHEND

Ametikoha nimetus: Osakonna juhataja Struktuuriüksus: Juriidiline osakond Vahetu juht: Peadirektor Alluvad: Kõik juriidilise osakonna ametikohad ja määratud koosseisuvälised ametikohad Kes asendab: Juriidilise osakonna teenistuja või muu juriidilist kõrgharidust omav teenistuja Keda asendab: Ajutiselt puuduvat juriidilise osakonna teenistujat Ametikoha eesmärk: Tervishoiuameti tegevus on õiguslikult korrektne ja juriidiline osakond on tulemuslik Tulemuslikkuse üldine tingimus: Juriidilise osakonna juhataja…Continue Reading…