Monthly Archives : June 2006

Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni

Tervishoiuameti juures tegutsev Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjon lahendas 2007. aasta I poolel 35 arstiabi osutamise kohta esitatud ekspertiisitaotlust. 35 ekspertiisitaotluse asjaolude anal simisel tuvastas Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjon (edaspidi AKEK) arstliku vea üheksal  korral. Võrdluseks: aastal lahendatud 78-st arstiabi andmise juhtumist tuvastas AKEK arstliku vea . aastal lahendatud 60-st juhtumist 17 juhul ja 2004 aastal anal situd…Continue Reading…