Monthly Archives : September 2006

Tervishoiuameti juures tegutseva

Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni (edaspidi komisjon) Ãlesanne on anda sõltumatu eksperthinnang patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kvaliteedile. Kui komisjon on tuvastanud arstliku vea, teatab ta sellest vea teinud arstile ja raviasutusele ning vajadusel teeb erialaseltsile ettepaneku kontrollida eksinud meditsiinit taja pädevust. Ettepanekuid vastavat eriala esindavale seltsile teeb komisjon ka siis, kui probleem paistab olevat laiem à ksikjuhtumist, nÃ…Continue Reading…