Monthly Archives : September 2007

Töömeditsiini osakond

annab eksperthinnanguid töötervishoiuga seotud küsimustes lahendab kutsehaiguste ekspertiisi vaidlusküsimusi vastavalt Sotsiaalministri määrusele nr.53 17.05.01 võtab vastu avaldusi ja dokumente tegevusloa taotlejatele töötervishoiuteenuste osutamiseks juhib komisjoni tööd avalduste läbi vaatamisel korraldab töötervishoiuteenuste kvaliteedi kontrolli, peab arvestust töötervishoiu-teenuste osutamise üle vabariigis töötab välja metoodilisi juhendeid ja abimaterjale tervisekontrollide läbiviimiseks. Uut töötervishoiu ja tööohutuse alases seadusandluses” Tutvustatakse muudatusi…Continue Reading…