Monthly Archives : June 2008

Tööpakkumine- raamatupidaja

Tervishoiuamet vajab erakorralise meditsiini osakonna katastroofimeditsiini büroo peaspetsialisti Erakorralise meditsiini osakonna katastroofimeditsiini büroo peaspetsialist PõhiülesandedTervishoiuteenuse osutajatele tegevusvaru soetamise korraldamine Katastroofimeditsiinikorraldust puudutava teabevahetuse korraldamine Katastroofimeditsiini väljaõppe korraldamine kiirabiteenuste osutajatele ja haiglatele Koostöö korraldamine teiste ametkondadega Kandidaadilt eeldame kõrgharidust eesti keele oskust kõrgtasemel; kahe võõrkeele (soovitavalt inglise ja vene keel) oskust kesktasemel koos ametialase sõnavara valdamisega head…Continue Reading…