Monthly Archives : February 2009

Info gripiravimi kohta

Tamiflu on ravimi oseltamiviir kaubanimi. Oseltamiviir (ja teine sarnane ravim, zanamiviir, kaubanimega Relenza) on neuraminidaasi inhibiitorite rühma kuuluv viirusevastane ravim. Osletamiviir on näidustatud gripi (tavalise gripi) raviks ja profülaktikaks üle ühe aastastel inimestel. Zanamiviir on kasutusel üle 12-ne aastastel inimestel. Tamiflu ega Relenza ei ole vaktsiinid. Oseltamiviirist on kasu, kui gripi ravi alustada 48 tunni…Continue Reading…