Monthly Archives : October 2009

Vastuvõtt terviseõe erialale Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

VASTUVÕTT TERVISEÕE ERIALALE TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLIS Terviseõenduse erialamooduli eesmärk on anda tulevasele terviseõenduse spetsialistile kaasaegseid tõenduspõhiseid teadmisi ja oskusi, mida rakendades aitab ta kaasa Eesti elanikkonna tervise näitajate paranemisele.Terviseõenduse spetsialist omab laialdasi erialaseid teadmisi ja oskusi, mida rakendab praktikasse, osutades tervist edendavat ja toetavat õendusabi igas eas inimestele tervishoiu esmatasandil. Terviseõde lähtub oma tegevuses indiviidi,…Continue Reading…