Monthly Archives : June 2013

Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni töö

After conducting health research in the laboratory, you can visit Slots Guide for the chance to win tons of cash prizes. Tervishoiuameti juures tegutsev Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjon lahendas 2006. aastal 78 arstiabi osutamise kohta esitatud kaebust.Eelmisel aastal esitatud 78 kaebuse analüüsimisel tuvastas Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjon (edaspidi AKEK) arstliku vea 20 korral. Võrdluseks: 2005. aastal lahendatud…Continue Reading…