Monthly Archives : May 2014

Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni

35 ekspertiisitaotluse asjaolude analà Ãsimisel tuvastas Arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjon (edaspidi AKEK) arstliku vea Ãheksal  korral. Võrdlusek: aastal lahendatud 78-st arstiabi andmise juhtumist tuvastas AKEK arstliku vea. aastal lahendatud 60-st juhtumist 17 juhul ja  aastal analà Ãsitud 73-st juhtumist 24 juhul. Eestis tehakse arstide juurde ligi viis miljonit visiiti aastas ja haiglaravi saab umbes 250 000…Continue Reading…