Järelevalvetoimingud vereteenistuse ja vere käitlemise korralduse üle

Järelevalvetoimingud vereteenistuse ja vere käitlemise korralduse üle

Seoses vereseaduse (RT I 2005, 13, 63; 2006, 27, 196) § 27 „Euroopa Komisjoni teavitamine” täitmisega palusime kõigilt verekäitlemisega seotud haiglatelt  2006. a viimases kvartalis esitada Tervishoiuameti järelevalve osakonnale ülevaade haiglas toimuvast vere käitlemise nõuete ja vere käitlemise korralduse täitmisest.

Järelevalvemenetluse kavandasime selliselt, et võimalikult vähe häirida haigla igapäevatööd. Suure osa järelevalvetegevusest viisime läbi dokumendipõhiselt. Palusime esmalt koostada ülevaate vere käitlemise struktuurist, korraldusest ja kvaliteedisüsteemi vastavast osast ning esitada koopia asjassepuutuvatest dokumentidest, samuti koopia riiklikust tervishoiustatistilisest aastaaruandest „Vereteenistus”.

Kohapeal kontrollisime 2007. aastal täiendavalt verekäitlemist järgmistes haiglates:

1)      Pärnu Haigla SA;

2)      Järvamaa Haigla AS;

3)      SA Tallinna Lastehaigla;

4)      Ida-Tallinna Keskhaigla AS;

5)      Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA.

Tutvudes vereteenistuse ja vere käitlemise korraldusega haiglates ning kontrollides vastavust järelevalveobjektidele tõdesid Tervishoiuameti järelevalveametnikud, et haiglate vereteenistus ja käitlemine vastab vereseaduses ja sotsiaalministeeriumi määrustes nõutule.