Tervishoiuamet otsib oma meeskonda juristi

Tervishoiuamet otsib oma meeskonda

juristi,kes tagab Tervishoiuameti tegevuse õigusliku korrektsuse.

Kui Sul on juriidiline kõrgharidus
kui Sul on teadmised Eesti tervishoiu õiguslikust korraldusest
kui Sa oled analüütiline ja hea üldistamisvõimega
kui Sa talud hästi pinget ja oled valmis võtma vastutust
kui Sinu eesti keele oskus on kõrgtasemel
kui Sa valdad vene keelt suhtlustasandil ja inglise keelt erialaselt
kui Sa valdad arvutit tavakasutaja tasemel
… siis võib-olla oledki Sina sobiv kandidaat ametikohale!

Juristi ülesanded:Töö õigusaktide eelnõudega, lepingutele õigusliku hinnangu andmine, dokumentide koostamine ja kooskõlastamine ning nende õigusliku aluse kontrollimine, teenistujate nõustamine õiguslikes küsimustes ja haldusaktide ettevalmistamisel, õiguslike hinnangute koostamine Tervishoiuameti tegevusvaldkonda puudutavates küsimustes, väärteomenetluses osalemine, vajadusel kohtuvaidlustes osalemine.

Pakume võimalust reaalselt osaleda tervishoiu õiguslikus korraldamises, loovat ja mitmekesist tööd,  väljakutseid, eneseteostusvõimalusi, meeldivat töökeskkonda, töötulemustele vastavat palka ja väikest sõbralikku kollektiivi.