Töömeditsiini osakond

annab eksperthinnanguid töötervishoiuga seotud küsimustes
lahendab kutsehaiguste ekspertiisi vaidlusküsimusi
vastavalt Sotsiaalministri määrusele nr.53 17.05.01 võtab vastu avaldusi ja dokumente tegevusloa taotlejatele töötervishoiuteenuste osutamiseks
juhib komisjoni tööd avalduste läbi vaatamisel
korraldab töötervishoiuteenuste kvaliteedi kontrolli, peab arvestust töötervishoiu-teenuste osutamise üle vabariigis
töötab välja metoodilisi juhendeid ja abimaterjale tervisekontrollide läbiviimiseks.

Uut töötervishoiu ja tööohutuse alases seadusandluses”

Tutvustatakse muudatusi töötervishoiu ja tööohutuse korraldamiseks ettevõttes, mis hakkasid kehtima 1.juulist 2003.a. seoses Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ja tooteohutuse seaduse muudatuste seaduse jõustumisega.

Sihtgrupp: tööandjad ning töötervishoiu ja tööohutuse eest vastutavad spetsialistid

Toimumise aeg: 10.september ja

Lektorid: Töötervishoiu Keskuse spetsialistid