Tööpakkumine- raamatupidaja

Tervishoiuamet vajab erakorralise meditsiini osakonna katastroofimeditsiini büroo peaspetsialisti
Erakorralise meditsiini osakonna katastroofimeditsiini büroo peaspetsialist

PõhiülesandedTervishoiuteenuse osutajatele tegevusvaru soetamise korraldamine
Katastroofimeditsiinikorraldust puudutava teabevahetuse korraldamine
Katastroofimeditsiini väljaõppe korraldamine kiirabiteenuste osutajatele ja haiglatele
Koostöö korraldamine teiste ametkondadega
Kandidaadilt eeldame

kõrgharidust
eesti keele oskust kõrgtasemel; kahe võõrkeele (soovitavalt inglise ja vene keel) oskust kesktasemel koos ametialase sõnavara valdamisega
head arvutikasutamise oskust
algatusvõimet ja iseseisvust tööülesannete lahendamisel
Kasuks tulevad

töökogemused
varasemad analüütilised tööd
Pakume

sisukat ja arendavat tööd
avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi
eneseteostusvõimalusi
töötasu vastavalt tööpanusele (26. palgaaste pluss lisatasud)
Asukoht: Tallinn
Tööaeg: täistööaeg
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel
Konkursi lõpptähtaeg: 10. detsember 2005. a

Avaldus ja elulookirjeldus saata Tervishoiuametisse (Gonsiori 29, 15157 Tallinn või  angela.aasamets@tervishoiuamet.ee)
Märgusõna: KATASTROOFIMEDITSIINI PEASPETSIALIST
Lisainfo telefonil 6 509 845 Marek Seer või 6 509 850 Angela Aasamets