Vastuvõtt terviseõe erialale Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis

VASTUVÕTT TERVISEÕE ERIALALE TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLIS

Terviseõenduse erialamooduli eesmärk on anda tulevasele terviseõenduse spetsialistile kaasaegseid tõenduspõhiseid teadmisi ja oskusi, mida rakendades aitab ta kaasa Eesti elanikkonna tervise näitajate paranemisele.Terviseõenduse spetsialist omab laialdasi erialaseid teadmisi ja oskusi, mida rakendab praktikasse, osutades tervist edendavat ja toetavat õendusabi igas eas inimestele tervishoiu esmatasandil. Terviseõde lähtub oma tegevuses indiviidi, perekonna, kogukonna ja ühiskonna tervise edendamise, haiguste ennetamise ja toimetuleku toetamise vajadusest. Terviseõenduse spetsialist oskab õpetada ja juhendada õendusala üliõpilasi, õdesid, patsiente ja nende omakseid ning suudab lahendada kompleksseid erialaseid probleeme. Terviseõenduse spetsialist suudab luua ja juhtida multiprofessionaalset tervisemeeskonda ja abistada teisi meeskonnaliikmeid neid konsulteerides ja õpetades. Terviseõde osutab iseseisvat ambulatoorset õendusabiteenust perearstikeskuses, tervisekeskuses, koolieelses lasteasutuses, koolis, töötervishoiuteenust pakkuvas asutuses jne ning teeb koostööd perearsti ja teiste tervishoiumeeskonna liikmetega, olles terviseküsimustes vahelüliks erinevate institutsioonide ja perekonna vahel.

Õppetöö toimub tsüklitena, keskmiselt igas kuus üks nädal. Õppetöö algab jaanuaris 2009 ja kestab 1 aasta.

Vastuvõtu tingimused:

1. Õendusalane kõrgharidus

2. 2-aastane kutsetöö kogemus

3. Soovitavalt töökogemus õenduse valdkonnas, mille eriala tuleb omandama

4. Soovitavalt tööandja suunamine

Kandideerimiseks on vaja täita avaldus 01.10. – 21.11.2008. Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) kaudu aadressil https://www.sais.ee

Kandideerimisel toimub üliõpilaskandidaatidega vestlus, mis toimub 28.11.2008. Vestluse jaoks on maksimaalselt 10 minutit. Täpsema vestluse aja saate teada avalduse täitmisel SAIS-is.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli on vaja esitada järgmised dokumendid:

1)      Õendusalase kõrghariduse diplomi originaal ja koopia

2)      Akadeemilise õiendi originaal ja koopia

3)      Isikuttõendav dokument (pass, ID kaart) ja koopia

4)      Curriculum Vitae

5)      Soovitavalt tööandja soovituskiri